Seventies babe

Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.1 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.2 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.3 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.4 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.6 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.7 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.8 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox.9 Fashion-Camilla-Akrans-Hana-Jirickova-Oracle-Fox

Model: Hana Jirickova | Photography: Camilla Akrans | Styling: Lisa Lindqwister | Hair: Ali Pirzadeh | Make-up: Ignacio Alonso

Hunkydory Campaign AW 2014/15